Služby

Čištění studní

Čištění studní

Zajišťujeme kompletní údržbu studní od kontroly až po veškeré opravy a výměny osazení studní.

Provádíme čerpací zkoušky studní včetně vyhodnocení hydrogeologem, tlakové zkoušky těsnosti vodovodního systému a rozbory kvality vody.

  • Vystrojíme a připojíme Vaši vrtanou či kopanou studnu
  • Vodu dovedeme až do domu včetně vnitřních rozvodů
  • Zajistíme výkopové práce a drobné stavební úpravy
  • Realizujeme rekonstrukce koupelen a sociálních zařízení ve starších objektech + počítačová vizualizace ZDARMA
  • Budujeme kanalizační přípojky